Reklamácie posielajte na e-mail:   [email protected]

__________________________________________________________________

Informácie o poškodenom

Meno a priezvisko:

Adresa:

E-mail:

Telefónne číslo:

Informácie o reklamovanom produkte

Názov tovaru:

Číslo objednávky:

Popis reklamácie + fotodokumentácia: